ABA R.Bartusevičienė

Kaišiadorių pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Raminta Bartusevičienė baigė 40 val.  mokymus pagal akredituotą ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymo metodai Taikomosios elgesio analizės kontekste (ABA)“. Šių mokymų paskirtis – ugdyti pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų gebėjimus pritaikyti autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams ugdymo programas ir mokymosi aplinką, taip pat spręsti dėl šių vaikų ypatumų kylančias problemas. Taikomoji Elgesio Analizė (ABA) – tai mokslo sritis, taikanti elgsenos ir mokymosi principus bei klinikiniais tyrimais patvirtintus metodus, pageidaujamam elgesiui įtvirtinti. ABA principais grįstos terapijos ir intervencijos yra efektyviausios siekiant pagerinti žmonių, turinčių Autizmo spektro sutrikimus, gyvenimo kokybę, mokant juos gebėjimų, padėsiančių prisitaikyti prie kasdieninės aplinkos ir gyvenimo visuomenėje (pvz. savarankiškai apsirengti, naudotis tualetu, kalbėti, komunikacijos įgūdžių, žaisti, skaityti, matematikos įgūdžių, rašyti ir pan.), bei formuoti tinkamą elgesį (pvz: valdyti pykčio priepuolius, išmokti reguliuoti emocijas, mandagiai bei atsakingai elgtis viešumoje ir t.t.). ABA programos vykdomos intensyviai, visuose kasdienio gyvenimo srityse, ir reikalauja tėvų bei terapeutų atsidavimo ir nuolatinio darbo. ABA programa visuomet individualizuojama, t.y. sukuriama kiekvienam klientui atskirai, ir aprėpia visas raidos sritis. Pagrindinis ABA terapijos tikslas – visapusis komunikacijos treniravimas, t.y. vaikas mokomas išreikšti savo norus ir pageidavimus naudojant tinkamas komunikacijos priemones (pvz.: kalbą, gestus ar paveikslėlius), o ne probleminį elgesį. Komunikacijos treniravimui visuomet pasitelkiama vaiko motyvacija, tokiu būdu užtikrinant, kad mokymasis yra smagus ir malonus. Reikšmingų gebėjimų mokymas vyksta suskaidant šiuos gebėjimus į mažus žingsnelius, juos mokinant atskirai, vėliau sujungiant į vieną. Programos tikslų mokymas vyksta tiek struktūruotoje mokymo aplinkoje, tiek natūralioje, kasdieninėje ir žaidimų aplinkoje. Išmokti gebėjimai įtvirtinami juos perkeliant į kasdieninę vaiko aplinką. Probleminio elgesio valdymas – vienas iš pagrindinių ABA programos aspektų. Probleminio elgesio valdymas privalo būti paremtas funkcine elgesio analize, t.y. tik išsiaiškinus tikslias elgesio priežastis, ir veiksniosiomis bei reakcinėmis elgesio valdymo strategijomis.

Kvietimas į naujos metodikos pristatymą

Kviečiame į Lietuvoje naujai atvežtos ir licencijuotos darbo su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą, metodikos pristatymą! Ši metodika bus diegiama ir Kaišiadorių rajone.

Metodika plačiai naudojama pasaulyje, ypač tinkanti vaikų su spec. poreikiais integracijai ugdymo įstaigoje bei bendruomenėje, kas Lietuvoje tampa vis aktualesnė tema.

SCERTS modelis – visapusiškas, tarpdisciplininis, moksliniais tyrimais grįstas metodas darbui su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais bei jų šeimomis. Tai darbo su vaiku sistema kartu su tyrimais grįstais vertinimo instrumentais.
SCERTS modelis lengvai pritaikomas, įtraukiantis tėvus ir įvairius specialistus, naudojamas JAV, Kanadoje, Australijoje, Kinijoje, Japonijoje, Italijoje, Airijoje, Didžiojoje Britanijoje, Maltoje ir kt. šalyse, Naujojoje Zelandijoje adaptuotas į 0-6 metų vaikų mokymo programą, o dabar gauta licencija modelį pritaikyti Lietuvoje, kur naudojant projekto lėšas bus apmokami specialistai, bendruomenių atstovai ir šeimos, auginančios autizmo spektro sutrikimus turinčius vaikus.

Renginio metu aptarsime pagrindinius autizmo spektro sutrikimų bruožus, supažindinsime su SCERTS modeliu ir mūsų vykdomu projektu. 

Renginys NEMOKAMAS.

Data: 2022-02-14

Laikas: 13:00-15:30 val.
Zoom platformoje (Būtina registracija – užsiregistravusiems atsiųs nuorodas)

Registracija – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxcYJKuqdIXXWDDMSXPOzUpGvFgpd1zjsWQfF1u6w5OwQq4w/viewform?usp=sf_link

Pagalba šeimoms, auginančioms autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus Kaišiadorių savivaldybėje

Skubame su visais pasidalinti džiugia žinia – laimėtas projektas dėl naujos metodikos darbui su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais (SCERTS modelio)  Lietuvoje. 

Projektu siekiama atvežti į Lietuvą naują darbo su autizmo spektro sutrikimus turinčiais vaikais metodiką, ją pritaikyti mažose savivaldybėse mažinant atskirtį pagalbos prieinamume tarp didžiųjų ir mažesniųjų savivaldybių. 

SCERTS, tai integruotas darbo su autizmo spektro sutrikimus turinčiais vaikais modelis, kuris apima skirtingas sritis bei yra tinkamas derinti su kitais turimais metodais. Modelis paremtas moksliniais tyrimais, pačiame modelyje integruoti tyrimais paremti vertinimo instrumentai, paaiškintas ir ištirtas siekiamas poveikis. SCERTS pritaikytas JAV, Kanadoje, Australijoje, Kinijoje, Japonijoje ir kt. šalyse, o Naujojoje Zelandijoje adaptuotas į bendrą 0-6 metų vaikų mokymo programą.

Projekto metu bus gaunama licencija naudoti SCERTS metodiką, ji išversta į Lietuvių kalbą, apmokomi specialistai iš keturių mažųjų savivaldybių (Varėnos, Kazlų Rūdos, Joniškio, Kaišiadorių), kurie bus konsultuojami apie praktinį metodikos naudojimą darbe, stebimas trumpo intervencijų laikotarpio efektyvumas. Gretutinis projekto tikslas – mažinti autizmo spektro sutrikimus turinčių vaikų stigmatizaciją, bei siekiama į projekto metu vykdomus mokymus įtraukti savivaldybių administracijos atstovus, išplėstinės šeimos narius ir platų specialistų spektrą, kurie gali padėti daryti pokytį iš bendruomenės perspektyvos. Taip pat bus rašomi informacinio pobūdžio straipsniai, organizuojami viešinimo renginiai.

Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių (Islandijos ir Lichtenšteino) bei Norvegijos 2014–2021 m. finansinių mechanizmų lėšų.